தலைமை  அலுவலகம்: தென்காளஹஸ்தி சிவாலய திருப்பணீ குழு. பதிவு எண் :557/2011
தென்காளஹஸ்தி சிவன் கோவில், இலந்தையடித்தட்டு,புத்தன் துறை ( அஞ்சல் ),
கன்னியாகுமரி மாவட்டம், தமிழ்நாடு, இந்தியா , Pin : 629501 Cell: 8220075171
Total Visitors Track Your Stats
01 02 03 04 05

சிவன் - காயத்ரி மந்திரங்கள்

(துன்பங்கள் நீங்க)

ஓம் தத்புருஷாய வித்மஹே
மஹாதேவாய தீமஹி
தன்னோ ருத்ரஹ் ப்ரசோதயாத் 

ஓம் சதாசிவாய வித்மஹே
ஜடாதராய தீமஹி
தன்னோ ருத்ரஹ் ப்ரசோதயாத்

ஓம் பஞ்சவக்த்ராய வித்மஹே
அதிசுத்தாய தீமஹி
தன்னோ ருத்ரஹ் ப்ரசோதயாத்

ஓம் கௌரீநாதாய வித்மஹே
சதாசிவாய தீமஹி
தன்னோ சிவஹ் ப்ரசோதயாத்

 


 

 

இராகு கேது தோஷத்தினால் பாதிப்பா ?
சர்ப தோஷமா ? காள சர்பமா ? விபத்துகளால் பதிப்பா ?
திருமண தடையா ? தொழில் முடக்கமா ?

உங்கள் பெயர் ராசி நட்சத்திரம் ஜாதக கட்ட அமைப்பு ஆகியவற்றையும்
ரூ 600 (உள்நாட்டு பக்தர்கள்) ரூ 1000 (வெளி நாட்டு பக்தர்கள்)
கொரியர் செலவு ரூ 75 தென்காளஹஸ்தி சிவன் கோவில் அனுப்புங்கள்
உங்கள் பெயரில் ராகு கேது பரிகாரம் செய்து
பிரசாதம் அனுப்பி வைக்கிறோம்.
மணியாடர்,செக்,D.D அனுப்ப வேண்டிய முகவரி
தென்காளஹஸ்தி சிவன் கோவில்
இலந்தையடித்தட்டு ,
புத்தன்துறை (P.O) 629501.
கன்னியாகுமரி மாவட்டம் .